Vi vil alle gerne være med til at begrænse udbredelsen af Covid-19. Selvom risikoen for smitte er meget lille, når man løber spredt ud over et stort areal ude i skoven, er der en risiko omkring start, nattelejr og mål. Derfor beder vi dig være med til at holde følgende regler i hævd:

Medbring håndsprit
Alle deltagere skal medbringe en personlig flaske med håndsprit (du kan fx købe en lille flaske hos Matas)

Afstand
Hold til enhver tid minimum 1 meters afstand til deltagere fra andre hold. Gør gerne andre deltagere opmærksomme herpå, hvis de skulle være uopmærksomme og komme til at overse det.

Vandposter
Du skal spritte hænder af, inden du tapper vand før, under og efter konkurrencen. Der vil være sprit til rådighed.

Toiletter
Du skal spritte hænder af, når du har været på toilettet ved start, nattelejr og mål.

Stempling af post
Undgå at berøre posten med dine fingre. Brug i stedet albuen for at trykke postklemmen ned.

Har du symptomer?
Føler du dig sløj eller har andre symptomer på sygdom, skal du blive hjemme.